NATEČAJ VABLJENI MLADI 2021

Z natečajem Vabljeni mladi 2021 in nagrado Primavera, poimenovano po mojstrovini slikarja Sandra Botticellija, alegorijo mladosti, Društvo likovnih umetnikov Maribor vabi mlade vizualne umetnike, stare do vključno 35 let in delujoče v Sloveniji, da se prijavijo na razpis Vabljeni mladi za nagrado Primavera 2021. Razpis omogoča mladim umetnikom, da s sodelovanjem pritegnejo pozornost strokovne žirije ter tako pridejo do možnosti skupinskega razstavljanja svojih umetniških del v rezidenčni galeriji DLUM.  Nagrada podpira talent in ustvarjalnost, raziskovanje ter drznost sporočanja.

 

Med prijavljenimi bo strokovna žirija izbrala tista dela in avtorje, ki se bodo predstavili na skupinski razstavi v Galeriji DLUM (Židovska ulica 10, Maribor). Ob otvoritvi razstave bodo avtorjem najbolje ocenjenih del podeljene nagrada Primavera in priznanji Primavera 2021. Trije najbolje ocenjeni avtorji letošnjega natečaja bodo nagrajeni z razstavo v Galeriji DLUM v letu 2022.

 

Razstava bo na ogled od 21. maja do 2. julija 2021.

V promocijske namene bo razstava predstavljena z vabilom, s katalogom oziroma z zloženko, s spletnimi objavami in objavami v medijih.

 

Rok za prijavo na razpis je 20. april 2021.

 

Pogoji sodelovanja:

 

 

-prijavijo se lahko mladi avtorji do vključno 35. leta starosti;

prijavijo se lahko avtorji, ki se ukvarjajo s klasičnimi ali sodobnimi vizualnimi praksami: slikarstvo, kiparstvo, risba, grafika, fotografija, instalacija, video, multimedija ter druge sodobne vizualne prakse;

-posameznik lahko prijavi od tri do največ pet različnih del, oziroma vsebinski sklop z od najmanj tri pa do največ petimi deli,  ki pa ne smejo biti starejša od treh let;

-umetniška dela morajo biti prilagojena obsegu zmožnosti galerijskega prostora (višina stropov 350 cm, tloris galerijskega prostora dostopen na povezavi: https://www.dlum.si/kontakt );

-vsa oddana dela morajo biti primerno embalirana, zaščitena, opremljena za varno skladiščenje in razstavljanje;

-vsa oddana dela morajo biti označena s podatki: ime in polni naslov avtorja, naziv dela, tehnika, natančne mere, leto nastanka, telefonska številka avtorja za kontakt, po potrebi tudi označena lega in način postavitve (skica);

-avtorji se obvezujejo, da bodo ob prijavi ali najkasneje do 12. maja 2021 sporočili tehnične zahteve za razstavljanje.

-avtorji se obvezujejo, da bodo izbrana dela za skupinsko razstavo dostavili sami ali po pošti (Društvo likovnih umetnikov (DLUM), Židovska ulica 10, 2000 Maribor), najkasneje do 14. maja 2021