Zora Plešnar. Retrospektiva. Izbor del

ZORA PLEŠNAR. RETROSPEKTIVA

Izbor del

26. marec–2. maj 2021

V Pilonovi galeriji Ajdovščina predstavljamo razstavo nedavno preminule fotografinje Zore Plešnar (30. 6. 1925–18. 3. 2021), ki jo je pripravila Umetnostna galerija Maribor. Zora Plešnar je bila najvidnejša slovenska fotografinja sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja.

Njena umetniška pot se je začela ob vključitvi v mariborski Fotoklub, ki je bil v šestdesetih in sedemdesetih letih eden najuspešnejših fotoklubov v tedanji Jugoslaviji. Dve leti pozneje je – kot edina ženska – sodelovala na prelomni razstavi fotografske skupine Mariborski krog, ki si je prizadevala za avantgardni modernizem in uveljavila vrsto novosti tako v tehničnem kot tudi v izraznem smislu. V okolju odličnih fotografov Fotokluba (Ivan Dvoršak, Zmago Jeraj, Janko Jelnikar, Branimir Jerneić, Stojan Kerbler) je Zora Plešnar že s svojim prvim ciklom Mimo uveljavila suveren avtorski izraz. V tri desetletja trajajočem delovanju je slovensko fotografijo obogatila z odličnimi črno-belimi cikli: Mimo, Nad oblakiOdseviPraznovanjeTerelž in Rojstvo mesta / Novi Beograd. V svojem ustvarjanju se je največ posvečala pokrajini (tudi mestni) in portretom. Njene fotografske podobe pokrajin so pogosto povzdignjene v nadrealno, prividno, imaginarno, sanjsko. Realni tukaj in zdaj njenih odsevov, oblakov, hribov ali mesta v nastajanju je univerzalen in brezčasen, v dotiku s sanjsko razsežnostjo, ki prosto prehaja med zunanjo podobo in notranjim doživljanjem. Obenem se je vseskozi posvečala tudi portretom, kjer se je polno izrazila njena topla, komunikativna narava in naklonjenost do otrok. Cikel Otroštvo s svojo neposrednostjo in pristnostjo tako nesporno predstavlja vrh njene portretne fotografije.

V Pilonovi galeriji bo predstavljen izbor del Zore Plešnar, ki so v letu 2019 sestavljala njeno retrospektivo v Umetnostni galeriji Maribor. Na ogled bo po izboru kustosinje okrog petdeset originalnih fotografij iz zbirke UGM.