SVETOVALEC – PRIPRAVNIK V ODDELKU ZA PROSTOR – M/Ž

Upravna enota delovnega mesta:
AJDOVŠČINA
Opis del in nalog:
USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DEL NA DELOVNEM MESTU SVETOVALEC,USPOSABLJANJE ZA VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV,USPOSABLJANJE ZA ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVO PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI

Izobrazba:
visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Alternativna izobrazba:
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Drugi pogoji:
Dodatni pogoji za zasedbo delovnega mesta so navedeni v javni objavi DM, objavljeni na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si pod rubriko razpisi. Obvezna je prijava na predpisanem obrazcu in upoštevanje vseh določil razpisa (obvezne priloge) objavljenega na spletni strani.
Trajanje zaposlitve:
Določen čas, 10 mesecev
Poskusno delo:
ni zahtevano
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti