Vabilo predstavnikom_cam civilne družbe za pridružitev kampanji!

Aktivisti_ke, nevladne organizacije in ostali predstavniki_ce civilne družbe!

Vabimo vas k sodelovanju v kampanji za krepitev ugleda civilne družbe in zaposlovanja mladih v organizacijah civilne družbe (OCD).

Kampanjo izvajamo v sklopu projekta Katalizatorji družbenih sprememb, za kampanjo pa smo se odločili iz dveh razlogov: 1. zato, ker je ugled nas, nevladnikov in civilne družbe, v javnosti relativno slab, kar, menimo, izhaja tudi iz tega, da javnost ne pozna našega delovanja in naših družbenih učinkov. Želimo predvsem razbiti mite, ki obkrožajo naš sektor.

In 2. zato, ker menimo, da je civilna družba, in predvsem njene organizacije, lahko potencialni zaposlovalec mladih, ki so sploh v času epidemije v zelo nezavidljivem položaju na trgu delovne sile. Da pa bi lahko izkoristili polni potencial civilne družbe, je najprej nujno dvigniti ugled sektorja v državi in potem na teh temeljih zahtevati boljše pogoje in financiranje za naše delo.

Kampanjo izvajamo pod skupnim sloganom – Civilna družba je boljše življenje. Za vse. – saj želimo javnosti povedati točno to; kakovost življenja v Sloveniji je za marsikoga veliko višja ravno zaradi našega prispevka družbi. In to kljub temu, da je financiranje našega sektorja in delež zaposlenih glede na vse delovne aktivne, neprimerljivo nižji od evropskega povprečja.

K doseganju tega cilja bomo med drugim stremeli tako, da vsem ponudimo prostor v obliki videa, v katerem bi čim širši javnosti na enostaven a pomenljiv način predstavili, zakaj smo mi oz. zakaj je civilna družba boljše življenje. Menimo, da v kolikor nastopimo pod skupno ‘znamko’, lahko zelo uspešno izboljšamo povezanost med nami, hkrati pa splošni javnosti pokažemo, da gre za zelo raznolik sektor, ki pokriva ogromno področij delovanja, tako od humanitarnih in dobrodelnih organizacij, kot tudi zagovorniških in aktivističnih ter interesnih področij delovanja. Zato si želimo, da bi bil nabor sodelujočih čim večji in čim bolj raznolik.

Spodaj so pripeta navodila za pripravo omenjenih videov, tukaj pa je povezava do Youtuba (klik), kjer so trije primeri videov, ki smo jih pripravili mi. Ti videi naj služijo kot primer in osnovna usmeritev, se pa zavedamo, da ta način ne bo ustrezen za predstavitev katerekoli organizacije, zato kot osnovno navodilo upoštevajte vprašanja v priloženih navodilih.

Seveda pa smo na voljo za kakršnakoli dodatna vprašanja, pojasnila, pripombe – pišite na mail mojca@mladiplus.si in se bomo pogovorili.

Vsebinski napotki za pripravo videov

Tehnični napotki za pripravo videov