Javni razpis za prosto delovno mesto na veleposlaništvu Republike Slovenije v Bruslju

Objava prostega delovnega mesta
Veleposlaništvo RS v Bruslju razpisuje prosto delovno mesto administrativne/ga
pomočnice/pomočnika za opravljanje tehnično-administrativnih in lažjih strokovnih
nalog na bilateralnem veleposlaništvu v Bruslju za polovični delovni čas za določen čas
enega leta. 

Prijavijo se lahko osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

– znanje slovenskega in angleškega jezika na višji ravni; 

– vsaj srednješolska izobrazba; 

– obvladovanje računalniških orodij in socialnih medijev (Word, Excel,
PowerPoint, Facebook, Twitter…); 

– komunikacijske in organizacijske sposobnosti; 

– odlično poznavanje Belgije in Luksemburga. 

Zaželeno je tudi znanje francoskega in/ali nizozemskega jezika ter univerzitetna
izobrazba. 

Delo izbrane/ga kandidatke ali kandidata bo med drugim obsegalo: 

– opravljanje administrativnih-tehničnih nalog; 

– udeleževanje sestankov ter pripravo poročil in elementov za analize v
slovenskem in angleškem jeziku; 

– pomoč pri pripravi in izvedbi kulturnih dogodkov ter drugih dogodkov s
področja javne diplomacije; 

– pomoč na področju gospodarske diplomacije in sodelovanje pri projektih s
področja gospodarske diplomacije; 

– opravljanje drugih organizacijskih, administrativnih in drugih nalog za izvedbo
tekočega dela na veleposlaništvu. 

 Delo bo lahko deloma potekalo tudi ob praznikih in večernih urah. 

Prednost pri izboru bodo imeli kandidatke ali kandidati z delovnimi izkušnjami. 

 Prosimo vas, da izpolnjen obrazec posredujete na elektronski naslov
sloembassy.brussels@gov.si do ponedeljka, 26. aprila 2021.
Pogovori z najprimernejšimi kandidatkami in kandidati bodo potekali med 28. in 29.
aprilom 2021.