Vprašalnik o problematiki mladih

Spoštovani!

Smo študentke in študentje študijskega programa Geografija na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Pri predmetu Regionalno planiranje izvajamo raziskavo o mladinski problematiki v Sloveniji, zato smo z namenom ugotavljanja stališč in mnenj pripravili nekaj vprašanj, ki nam bi pomagala zastaviti razvojne smernice na tem področju. Vljudno prosimo za 8 minut vašega časa, da odgovorite na vsa zastavljena vprašanja in tako prispevate k oblikovanju razvojnih usmeritev. Odgovori so anonimni in bodo predstavljeni le sumarno. Rezultati raziskave bodo objavljeni predvidoma v eni od slovenskih geografskih strokovnih revij.