UČITELJ RAZREDNEGA POUKA IN PODALJŠANEGA BIVANJA – M/Ž

POUČEVANJE V RAZREDU NA RAZREDNI STOPNJI IN V ODDELKU PB

Izobrazba:
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Drugi pogoji:
1. Dokazilo o izobrazbi. 2. Potrdilo o nekaznovanosti (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od enega meseca. 3. Potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica. 4. Pisna izjava kandidata, da pri kateremkoli drugem sodišču (torej izven kraja prebivališča) zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost. 5. Prosimo, da pri prijavi navedete registrsko številko razpisa za delovno mesto, za katerega se prijavljate.
Trajanje zaposlitve:
Določen čas oz. vrnitve odsotnih delavk
Poskusno delo:
ni zahtevano
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti


Kontakt za kandidata:
IRENA KODELE KRAŠNA, telefon: 041 649 809, 053671102, e-naslov: tajnistvo[at]os-ajdovscina.si
Naslov: Cesta 5. maja 15, 5270 AJDOVŠČINA

Objava PD na:
AJDOVŠČINA