Izbor programov javnih del za pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 za leto 2022. Povabilo je odprto od 24. novembra. Programi se lahko izvajajo na področju socialnega varstva.

NatisniPovečaj pisavo
16.11.2021
Javna dela za pomoč pri omilitvi posledic epidemije – leto 2022
Izbor programov javnih del za pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 za leto 2022. Povabilo je odprto od 24. novembra. Programi se lahko izvajajo na področju socialnega varstva.
Javno povabilo smo objavili 16.11.2021. Na voljo je 4 milijone EUR iz proračuna RS. Okvirno število možnih vključitev je 350 dolgotrajno brezposelnih.

Pomembna novost je, da ponudbo za javna dela pripravite in elektronsko oddate na Portalu za delodajalce. Priprava ponudbe je možna od objave javnega povabila, to je od 16.11.2021. Oddaja ponudbe je možna od odprtja javnega povabila, to je od 24.11.2021.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. Registracijo opravite na Portalu za delodajalce. Brez registracije ne boste mogli pripraviti in oddati ponudbe za javna dela. Za pomoč pri registraciji vam je na voljo naš Kontaktni center.
 

O javnem povabilu 
Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Predmet javnega povabila je izvajanje programa javnega dela Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19. Obsega pomoč pri oskrbi uporabnikov in predstavlja pomožna dela (uporabniku ali drugemu zaposlenemu). Delavec ne opravi procesa samostojno ali pa opravi zgolj del opravil v procesu (ki se lahko razdeli). Za posamezno opravilo niso potrebne posebne kvalifikacije ali kompetence, dela so rutinizirana, dela so dodatna in povezana s potrebami COVID 19.
Dela so povezanna z izvajanjem pomoči pri opravljanju temeljnih in podpornih življenjskih opravil, jih pa udeleženec javnega dela ne izvede samostojno, temveč kot pomoč redno zaposlenemu, ki ga usmerja. Opravilo ne sme biti del cene oskrbe (gre za dela, ki razbremenijo rednega delavca v socialni oskrbi, ki ga v strošku dela plačuje uporabnik, ki prejme kvalitetnejšo storitev, strošek dela javnega delavca je ločeno opredeljen). Programi morajo biti organizirani na način, da udeleženec javnih del zagotavlja pomoč več uporabnikom.

V programu se bodo, kot pomoč zaposlenemu strokovnemu kadru, izvajala dela in opravila v povezavi z:

Izvajanjem pomoči pri opravljanju temeljnih življenjskih opravil (skrb za osebno urejenost uporabnikov, pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju zdravstveno nezahtevnih uporabnikov, pomoč pri izvajanju osebne higiene, pomoč pri uporabi ortopedskih pripomočkov ipd). 
Pomočjo pri gibanju, premikanju v prostoru, pri orientaciji, spremljanje uporabnikov pri osebnih opravkih, spremstvo pri transferjih uporabnikov, prinašanje hrane iz kuhinje, prenos perila v pralnico, prinašanje pošte, časopisa ipd.
Pomočjo pri zlaganju perila, pomoč v gospodinjskih skupinah, serviranje hrane, priprava napitkov, pomivanje posode, postiljanje, urejanje prostora, pomoč pri izvajanju ukrepov za preprečevanje prenosa okužb, ustrezno higiensko vzdrževanje uporabnikovega okolja, razkuževanje in zračenje prostorov, skrb za socialno distanco, pomoč uporabnikom pri izvajanju zaščitnih ukrepov in ravnanj, pomoč pri merjenju temperature. 
Pomočjo pri usmerjanju obiskovalcev, posredovanju informacij, pomoč pri vzpostavitvi in ohranjanju socialnih stikov s svojci uporabnikov, opozarjanje na zaščitne ukrepe, evidenca opravljenih storitev med delovnim procesom ipd. 
Pomočjo pri hišniških opravilih.