ODLIČNA NOVICA! JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV PRINAŠA VIŠJE PLAČE ZA IZVAJALCE PROGRAMOV!

Veseli smo, da smo našli zaveznike v aktualnem vodstvu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in Direktorata za socialne zadeve. Leto 2022 izvajalcem socialnovarstvenim programov namreč prinaša težko pričakovani dvig plač in odpravo neenakopravnosti z javnim sektorjem. Za to smo si prizadevali vrsto let!

MDDSZ je pri tem upošteval zvišanje plač v javnem sektorju in inflacijo. Leta 2012 so bile plače izvajalcev socialnovarstvenih programov namreč primerljive s plačami javnih uslužbencev na podobnih delovnih mestih. Ko je nastopila finančna kriza, so se sredstva za plače v obeh, tako javnem kot nevladnem sektorju, znižala. Vendar so se plače v javnem sektorju od konca finančne krize dvignile že trikrat, sredstva za izvajalce socialnovarstvenih programov pa so vztrajno padala.

CNVOS in izvajalci programov smo ministrstvo že zadnjih pet let vztrajno opozarjali, da socialnovarstveni programi na tak način ne morejo delovati. Nihče si ne želi vztrajati na podplačanem delovnem mestu.

Po petih letih so nam na ministrstvu končno stopili naproti. Upoštevali pa so tudi naše predloge, naj bodo materialni stroški izplačani v pavšalu.

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov je bil v Uradnem listu objavljen 19. novembra 2021. Razpis vsebuje tudi dodane kriterije glede na zaznane potrebe na terenu za stanovanjske skupine namenjene reintegraciji zasvojenih, svetovalne pisarne s terenskim delom in namestitvijo – invalidi ter telefonsko svetovanje v duševni stiski. Ena od ključnih značilnosti razpisa je odziv na epidemijo koronavirusa in predvideno dodatno točkovanje razvojnih programov, kot so dnevni centri za otroke in mladostnike s svetovalnicami, programi na področju duševnega zdravja, nastanitveni programi, programi za Rome.

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2022 je objavljen tukaj.