SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK – M/Ž

Opis del in nalog:
OBLIKOVANJE UČNIH PROGRAMOV, POUČEVANJE PREDMETA, NADZIRANJE DELA DIJAKOV, PRIPRAVLJANJE, DOLOČANJE, POPRAVLJANJE VAJ, PREIZKUSOV ZNANJ, PRIPRAVLJANJE POROČIL O DELU DIJAKOV, POSVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Izobrazba:
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Jeziki, drugo
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Drugi pogoji:
Oseba mora imeti opravljeno pedgoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit. Oseba mora podpisati izjavo, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost za izbrisane kazenske obsodbe iz drugega odstavka 84. člena Kazenskega zakonika in da ni v kazenskem postopku. Vse prijavljene kandidate po zaključenem postopku pisno obvestimo o izidu izbora. Obvestilo pošljemo na elektronski naslov kandidata, razen, če nam boste za namen obveščanja sporočili drug naslov.
DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA
Trajanje zaposlitve:
Določen čas, 1 mesec oz. vrnitve odsotnega delavca.
Poskusno delo:
ni zahtevano
Urnik dela:
dopoldan
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti