SVETOVALNI DELAVEC – M/Ž

Upravna enota delovnega mesta:
AJDOVŠČINA
Opis del in nalog:
DELA IN NALOGE SVETOVALNEGA DELAVCA

Izobrazba:
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Psihologija
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Drugi pogoji:
Oseba mora imeti opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit. Oseba mora podpisati izjavo, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost za izbrisane kazenske obsodbe iz drugega odstavka 84. člena Kazenskega zakonika in da ni v kazenskem postopku.
DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA
Trajanje zaposlitve:
Določen čas oz. 31.08.2022
Poskusno delo:
ni zahtevano
Urnik dela:
dopoldan
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti