VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU – M/Ž

NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO Z DIJAKI V VZGOJNIH SKUPINAH

Izobrazba:
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Drugi pogoji:
Vzgojitelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za: svetovalnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, učitelja splošno izobraževalnih ali strokovno teoretičnih predmetov v srednji šoli. Oseba mora imeti opravljeno pedagoško andragoško izobrazbo in strokovni izpit. Oseba mora podpisati izjavo, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost za izbrisane kazenske obsodbe iz drugega odstavka 84. člena Kazenskega zakonika in da ni v kazenskem postopku. Nadomeščanje odsotnega delavca.
DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA
Trajanje zaposlitve:
Določen čas, 1 mesec oz. 31.8.2022
Poskusno delo:
ni zahtevano
Urnik dela:
popoldan
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti