OBZORJE EVROPA: DOKTORSKE IN PODOKTORSKE ŠTIPENDIJE UKREPOV MARIE SKŁODOWSKE-CURIE

OBZORJE EVROPA: DOKTORSKE IN PODOKTORSKE ŠTIPENDIJE UKREPOV MARIE SKŁODOWSKE-CURIE

Evropska komisija je 12. oktobra v okviru Obzorja Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila napoved javnega razpisa za doktorske in podoktorske štipendije ukrepov Marie Skłodowske-Curie – za krepitev ustvarjalnega in inovativnega potenciala raziskovalcev, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti z naprednim usposabljanjem ter mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko mobilnostjo.

Upravičeni prijavitelji

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:
(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate – glej razpisno dokumentacijo.