ERASMUS+: RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODPORO NADALJNJEMU IZVAJANJU POBUDE EVROPSKE UNIVERZE 2022

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je 30. novembra objavila dva razpisa za zbiranje predlogov v okviru programa Erasmus+ za podporo nadaljnjemu izvajanju pobude Evropske univerze. Cilj razpisa za 2022 v vrednosti 272 milijonov evrov je olajšati prizadevanja za sodelovanje visokošolskih institucij, ki so že vključene v partnerstva na institucionalni ravni.

Upravičeni prijavitelji

Sofinancirajo se nadnacionalna zavezništev evropskih univerz, v katerih sodelujejo visokošolske ustanove z veljavno Listino Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE listino) iz držav članic in drugih držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.