Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi

Odprt je javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Delovne štipendije za samozaposlene v kulturi so namenjene ohranitvi in spodbujanju samozaposlovanja na področju kulture, zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi ter povečanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih v kulturi ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi.

Delovna štipendija je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo.

Na javni razpis se lahko prijavijo upravičene osebe, ki so samozaposleni v kulturi, so rojeni leta 1992 ali pozneje ter, da prijavljena aktivnost ni bila, ni in ne bo predmet financiranja na katerem od javnih razpisov in pozivov.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.