Povabilo nevladnim organizacijam, ki delujejo na območju upravnih enot Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin in Idrija k sodelovanju v projektu Regionalno stičišče NVO Planota

Prešli smo v drugo fazo izvajanja projekta Regionalno stičišče NVO Planota v obdobju 2019 – 2023. Ob tej priliki vabimo nevladne organizacije (NVO), ki ste ob krepitvi razvoja lastne organizacije pripravljene sodelovati tudi pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb v lastnem okolju oz. skupnosti, da sodelujete v projektu Regionalno stičišče NVO Planota.

Kaj pridobi vaša NVO s sodelovanjem v tem projektu?

 

 

 • Specializirana usposabljanja s področja organizacijskega razvoja (komuniciranje z javnostmi, vodenje financ in računovodstva, pridobivanje sredstev…) in razvoja novih storitev ter zagovorništva (urejanju odnosov z lokalnimi skupnostmi ter drugimi odločevalci).
 • Pomoč pri urejanju odnosov z lokalnimi skupnostmi ter drugimi nosilci regionalnega razvoja (zagovorništvo).
 • Brezplačno mentorstvo in svetovanje na področju pravnih zadev, pri pripravi projektov in programov ter drugih aktivnosti, povezanih z delom v nevladnih organizacijah.
 • Sodelovanje na medsebojnih srečanjih NVO z namenom spodbujanja spoznavanja in sodelovanja.
 • Predstavitev NVO širši javnosti preko različnih kanalov obveščanja.
 • Možnost ogleda dobrih praks NVO v drugih regijah.

Kakšna bo vloga vaše NVO?

 • Aktivna udeležba na usposabljanjih, ki jih bo organiziralo Regionalno stičišče NVO Planota.
 • Informiranje o dogajanju v vaši občini.
 • Pomoč pri organiziranju dogodkov in aktivnosti, ki jih bo izvajalo Regionalno stičišče NVO v lokalnih skupnosti glede na organizacijske in kadrovske zmožnosti NVO.

Za izbor nevladnih organizacij, ki bodo sodelovala v projektu, nam bodo v pomoč spodnja merila:

 • Dosedanje sodelovanje oz. pripravljenost za sodelovanje pri reševanju potreb in izzivov v lokalni skupnosti ter sodelovanje z drugimi deležniki pri tem.
 • Dosedanji dosežki in reference NVO ter prepoznavnosti v okolju.
 • Načrti za prihodnost.
 • Stopnja organizacijskega razvoja (načrtovanje, razvoj človeških virov, upravljanje s članstvom, komunikacija z javnostjo …) ter finančno stanje organizacije.
 • Pripravljenost za sodelovanje z Regionalnim stičiščem NVO Planota.

Kako se vključiti?

Prijavite se lahko preko e-prijavnice ali izpolnite spodnji obrazec »Prijavnica« in nam  ga pošljite po elektronski pošti na naslov info@planota.si ali po redni pošti na naslov Regionalno stičišče NVO Planota, Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar.

Ustanova Fundacija BiT Planota lahko zaprosi za dodatno dokumentacijo, v kolikor bo le-ta potrebna za oceno organizacijskega razvoja. Za dodatne informacije in pomoč nas pokličite na tel. 05 307 4040 ali mobilni tel. 040 288 097 oz. nam pišite na info@planota.si.

—————————————————————————————————————————————