Strokovni sodelavec/informator

Zavod Mladinska mreža MaMa

Predpisana izobrazba Najmanj VII. stopnja izobrazbe ali 1. bolonjska, družboslovne ali

humanistične smeri

Zahtevane delovne izkušnje Vsaj 1 leto izkušenj na področju komuniciranja in informiranja ter

priprave komunikacijskih in novinarskih besedil.

Posebna znanja Aktivno znanje slovenskega jezika.

Veščine pisanja besedil in novinarsko znanje in izkušnje.

Znanje vsaj enega svetovnega jezika.

Organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

Poznavanje družbenih omrežji in veščin glede objavljanja in širjenja

mreže na družbenih omrežjih.

Poznavanje osnov digitalnega marketinga.

Poznavanje dela na področju mladinskega dela in z mladimi.

Poznavanje dela z računalnikom in telefonom.

Sposobnost timskega dela.

Samoiniciativnost ter sposobnost samostojnega dela.

Poznavanje projektnega dela.

Osnovna mesečna neto plača 1.550,00 eur (bruto bruto)

Dodatki Opredeljeni z Zakonom o delovnih razmerji, Kolektivno pogodbo za

negospodarske dejavnosti ter drugo veljavno zakonodajo

Dodatki se opredelijo z Internim pravilnikom in Individualno

pogodbo o zaposlitvi.

Odgovornost za delo Odgovornost za zakonitost in strokovnost dela zavoda ter za

pripravo novinarskih in komunikacijskih vsebin.

Osnove za delo Veljavna zakonodaja, splošni akti zavoda, odločitve ustanovitelja in

Sveta zavoda.

Poskusni rok 3 mesece

Odpovedni rok V skladu z zakonodajo

Druge značilnosti Zaposlitev za polni delovni čas (40 ur/teden), za določen čas – 1 leto

(1.1.2022-31.12.2022)