PROJEKTNO DELOVNO MESTO UČITELJ ZAČETNIK ZA NEMŠČINO V OKVIRU PROJEKTA “UČIM SE BITI UČITELJ” – M/Ž

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
  • Datum objave: 15. 12. 2021
  • Prijava do: 20. 12. 2021
  • Število delovnih mest: 1
  • Število ogledov: 13
  • Določen čas (6 mes.)
  • 40 ur/teden
  • visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Registrska št.:
OG97174

Upravna enota delovnega mesta:
AJDOVŠČINA
Opis del in nalog:
UČITELJ BO V OKVIRU PROJEKTA PRIDOBIVAL IZKUŠNJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE TER OPRAVIL S TEM VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOČENE AKTIVNOSTI ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU, VKLJUČEN BO V NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, KI ZAJEMA SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠČANJA, SODELOVANJE NA EKSKURZIJAH, MENTORSTVO DIJAKOM PRI RAZISKOVALNIH NALOGAH, INDIVIDUALNO DELO Z DIJAKI. OB PODPORI TIMA ZA UVAJANJE, KREPI KOMPETENCE NA TREH PODROČJIH PROFESIONALNEM, SOCIALNEM IN OSEBNEM PODROČJU.

Izobrazba:
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Jeziki, podrobneje neopredeljeno
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Drugi pogoji:
Učitelj začetnik je oseba, ki na dan vključitve v projekt (1. 3. 2022) nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja in išče prvo zaposlitev oz. ima manj delovnih izkušenj na področju VIZ, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju VIZ. Ustrezen kandidat za učitelja začetnika je tudi, kdor nima pedagoške, pedagoško-andragoške oz. specialno-pedagoške izobrazbe, če izpolnjuje druge pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja. OPOMBA: Zaposlitev se izvede le v primeru, da bo delodajalec na javnem razpisu izbran. Oseba mora podpisati izjavo, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da zoper osebo ne teče kazenski postopek in ni pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA
Trajanje zaposlitve:
Določen čas, 6 mesecev oz. 31. 8. 2022
Poskusno delo:
ni zahtevano
Urnik dela:
dopoldan
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidata:
JANJA BRATINA, telefon: 05 36 64 111, e-naslov: razpisi[at]ss-venopilon.si
Naslov: CESTA 5. MAJA 12, 5270 AJDOVŠČINA