PROJEKTNO DELOVNO MESTO VZGOJITELJ ZAČETNIK V DIJAŠKEM DOMU – M/Ž

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
  • Datum objave: 15. 12. 2021
  • Prijava do: 20. 12. 2021
  • Število delovnih mest: 1
  • Število ogledov: 16
  • Določen čas (6 mes.)
  • 40 ur/teden
  • visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Registrska št.:
OG98230

Upravna enota delovnega mesta:
AJDOVŠČINA
Opis del in nalog:
PRIDOBIVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVAČLNIH IZKUŠENJ ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU, NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO: SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠČANJE, SODELOVANJE NA EKSKURZIJAH, PROJEKTIH, MENTORSTVO DIJAKOM PRI RAZISKOVALNIH NALOGAH, INDIVIDUALNO DELO…

Izobrazba:
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Drugi pogoji:
Zaposlitev v okviru Javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa ”Učim se biti učitelj”: Učitelj začetnik je oseba, ki na dan vključitve v projekt (1. 3. 2022) nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja in išče prvo zaposlitev oz. ima manj delovnih izkušenj na področju VIZ, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju VIZ. Ustrezen kandidat za učitelja začetnika je tudi, kdor nima pedagoške, pedagoško-andragoške oz. specialno-pedagoške izobrazbe, če izpolnjuje druge pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja. OPOMBA: Zaposlitev se izvede le v primeru, da bo delodajalec na javnem razpisu izbran. Oseba mora podpisati izjavo, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da zoper osebo ne teče kazenski postopek in ni pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA
Trajanje zaposlitve:
Določen čas, 6 mesecev oz. 31. 8. 2022
Poskusno delo:
ni zahtevano
Urnik dela:
dvoizmensko
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidata:
JANJA BRATINA, telefon: 05 36 64 111, e-naslov: razpisi[at]ss-venopilon.si
Naslov: CESTA 5. MAJA 12, 5270 AJDOVŠČINA