Razpis: Naj diplomsko in magistrsko delo 2021

Rok prijave: 23. 3. 2022

Prijavi
se na razpis Mladinskega sveta Slovenije (MSS) za najboljšo diplomsko
in magistrsko delo s področja mladih za leto 2021. Najboljše magistrsko
in diplomsko delo bo tudi denarno nagrajeno.

Na natečaj se lahko prijaviš, če

  • si v letu 2021 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjal_a diplomsko ali magistrsko delo,
  • si v delu obravnaval_a katerokoli tematiko s področja mladih ali mladinskega sektorja in
  • si bil_a ob zagovoru dela star_a manj kot 30 let.

Ključni kriteriji za podelitev nagrade
bodo aktualnost, uporabnost in pronicljivost diplomskega oz.
magistrskega dela ter kvaliteta tvojega akademskega dela.

Razpis, prijavnica in več informacij so na voljo tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije