boy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirt

Delovno mesto: Učitelj_ica razreda

Pogoji: Ustrezna izobrazba v skladu s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu VIZ. Vlogi je potrebno priložiti: cv europass, dokazilo o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu v VIZ, potrdilo o nekaznovanju (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da zoper osebo ni uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (okrajno sodišče). Prosimo, da pri prijavi navedete registrsko številko razpisa za delovno mesto, za katerega se prijavljate.

Izobrazba:
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Trajanje zaposlitve:
Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca
Poskusno delo:
ni zahtevano
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti


Naslov: Vojkova ulica 33, 5271 VIPAVA

Več na povezavi.