person touching and pointing MacBook Pro

Informativni dan: Erasmus+

EACEA Youth vabi na informativne dneve o Erasmus+ programih, ki bodo potekali 12. in 15. decembra preko spleta.

12. december 2022 – Informativni dan o krepitvi zmogljivosti na področju Mladi 2023

  • Projekti krepitve zmogljivosti so projekti mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnimi na področju mladih v državah Programa, in tretjih državah, ki niso pridružene Programu. Njihov cilj je podpirati mednarodno sodelovanje in dialog o politikah na področju mladih in neformalnega učenja, kot gonila trajnostnega družbeno-ekonomskega razvoja in blaginje mladinskih organizacij in mladih.

Prijavite se lahko tukaj.

15. december 2022 – Informativni dan na temo Mladi skupaj 2023

  • Projekti European Youth Together so namenjeni ustvarjanju mrež za spodbujanje regionalnih partnerstev, ki mladim po vsej Evropi omogočajo vzpostavitev skupnih projektov, organizacijo izmenjav in spodbujanje usposabljanj (npr. za mladinske voditelje) prek fizičnih in spletnih dejavnosti. Ukrep bo podpiral transnacionalna partnerstva za mladinske organizacije od osnovne ravni do obsežnih partnerstev, s ciljem okrepiti evropsko razsežnost njihovih dejavnosti. Primeri vključujejo dejavnosti o tem, kako živeti bolje skupaj in oblikovati trajnostne prihodnje načine bivanja v skladu z evropskim zelenim dogovorom in pobudo za nov evropski Bauhaus.

Prijavite se lahko tukaj.

Več informacij je dostopnih tukaj.

Več na L’mit.