Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport – dokumentacija v SŠ-Vpis, izpis, izpiti, matura, itd…

Šolska dokumentacija za srednje šole predstavlja obrazce, ki se uporabljajo ob prijavi za vpis in ob vpisu v srednje šole, za izpite v srednji šoli (popravne, predmetne, dopolnilne, diferencialne, delne) ter ob zaključku…

PRIROČNIK ZVEZE RFR: Slovenski računovodski standardi (2016) v praksi z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja

Spoštovani,  Zveza RFR je na podlagi novih slovenskih računovodskih standardov, ki spreminjajo način računovodenja, pripravila priročnik. Sestavljen je iz treh temeljnih poglavij, uvoda v SRS in okvirja SRS, različnih sklopov…